Скрам Майстер і Проджект Менеджер: у чому різниця?

Скрам Майстер і Проджект Менеджер: у чому різниця?

Agile й Scrum тренінги та Сертифікації 2020
Аджайл тренінг в компанії BrainRain

Хто такий Скрам Майстер? Чим відрізняється Скрам Майстер від Проджект Менеджера? А може, Скрам Майстер — це щось на кшталт Аджайл Проджект Менеджера? Ці питання ми часто чуємо на курсах. Та перш ніж пірнати в огляд відмінностей між цими двома професіями, озвучмо висновок: Скрам Майстер НЕ Аджайл Проджект Менеджер. Ці дві ролі практично зовсім не накладаються одна на одну.

Хто такий Скрам Майстер

Головна відповідальність, або ж «мета існування»‎ Скрам Майстра — впроваджувати Скрам Фреймворк, підтримувати Скрам і сприяти йому так, як це визначено Скрам Гайдом. Скрам Майстер мусить допомагати людям усвідомлювати й втілювати в життя теорію, практику, цінності й закони Скраму. По суті, він — лідер і водночас слуга Скрам Команди, що допомагає Команді та її оточенню співпрацювати та взаємодіяти, підвищуючи цінність створеного нею продукту.

Що робить Скрам Майстер

 • Він — учитель, адже навчає людей Аджайлу і Скрам Фреймворку. 
 • Тренер для Власників Продукту, Команд Розробки й організації в цілому: проводить тренінги та консультації із Власником Продукту, менеджерами, замовниками, Командами Розробки, працівниками й іншими зацікавленими сторонами в організації, допомагаючи всім їм краще зрозуміти Скрам.
 • Він — фасилітатор, що фасилітує деякі Скрам Події: Планування Спринту, Огляд Спринту і Ретроспективу Спринту. Це не про конференц-зали. Це про збір спостережень, підготовку Події, про навчання, фасилітацію й інше.
 • Він — слуга і лідер Скрам Команди, що забезпечує втілення методик Аджайлу та Скраму в організації, а також налагоджує співпрацю різних учасників робочих процесів (працівників, менеджерів, замовників, Ради директорів тощо).

Чого НЕ робить Скрам Майстер

 • НЕ створює бізнес-проєктів і НЕ керує ними.
 • НЕ керує змінами й запитами про зміни (зокрема, щодо обсягу роботи, її бюджету й дедлайнів).
 • Він НЕ створює й НЕ керує планами проєктів, включаючи документацію про ініціацію проєкту, проєктний план, графіки Ганта тощо.
 • НЕ відстежує й НЕ вимірює прогрес проєкту й команди.
 • Авжеж, Скрам Майстер НЕ відповідає за результати проєкту.
 • НЕ відповідає за Беклог і Елементи беклогу й узагалі ніяк не торкається проблем бізнесу.
 • Він НЕ відповідає за проєктні ризики й можливості, окрім випадків, коли вони прямо стосуються впровадження Скраму.
 • НЕ відповідає за продуктивність Команди та HR-процеси, в тому числі за управління продуктивністю.
 • Скрам Майстер НЕ повинен виконувати роль і брати на себе обов’язки Проджект Менеджера, а також будь-які інші обов’язки.

До речі, найближчий курс Professional Scrum Master I відбудеться в жовтні. Тут вам допоможуть зрозуміти принципи й цінності Скраму, навчитися практичним технікам роботи Скрам Майстра і фасилітації командного процесу, а також підготують до отримання міжнародного сертифікату від Scrum.org.

Хто такий Проджект Менеджер

Розповсюджена методологія Проджект Менеджменту PM-Bok або PRINCE2 містить наступне пояснення:

“Проджект Менеджер керує проєктом на щоденній основі і є єдиним членом команди, щодня зайнятим у проєкті. Його роль неподільна. Він представник Ради проєкту, а також постійна контактна особа Команди з Радою і Забезпеченням Проєкту в межах визначених рамок. ПМ відповідають за всі процеси PRINCE2, за винятком керівництва проєктом і процесом доставки продукту. Зазвичай Проджект Менеджера надає замовник.”

Джерело (перекл. з англ.): https://prince2.wiki

На додаток, Проджект Менеджер також відповідальний за підтримку проєкту й управління командою, якщо в організації немає менеджерів команд. Тобто, Проджект Менеджер щодня керує роботою і продуктивністю кожного з членів команди.

Що робить Проджект Менеджер

 • Створює бізнес-проєкти й керує ними.
 • Керує змінами і запитами про зміни (зокрема це стосується об’єму роботи, її бюджету й дедлайнів).
 • Керує організацією проєктів.
 • Створює плани проєктів і керує ними, включаючи документацію про ініціацію проєкту, проєктний план, графіки Ганта тощо.
 • Відстежує й вимірює прогрес проєкту й команди.
 • Контролює якість.
 • Визначає, відстежує й керує проєктними ризиками.
 • Забезпечує адміністративне обслуговування проєкту.
 • Дає підказки і вказівки щодо інструментів управління проєктами чи менеджменту конфігурацій.
 • Адмініструє процедури менеджменту конфігурацій у менеджменті змін.

Чого НЕ робить Проджект Менеджер

 • НЕ відповідає за успіх чи невдачу проєкту (завдання Ради Проєкту).
 • НЕ надає уніфікований напрямок розвитку проєкту (завдання Ради Проєкту).
 • Ніколи НЕ надає ресурсів і НЕ здобуває фінансове забезпечення проєкту (завдання Ради Проєкту).
 • НЕ організовує ефективну комунікацію всередині проєктної команди і з зовнішніми учасниками проєкту (завдання Ради Проєкту).
 • НЕ виявляє потреби (вимоги) користувачів, що користуватимуться продуктами проєкту (завдання Старшого Користувача).
 • Проджект Менеджер НЕ встановлює зв’язок між Командою Управління Проєктом і Користувачами (завдання Старшого Користувача).
 • НЕ гарантує, що рішення відповідатиме потребам Користувачів, особливо в питаннях якості та зручності (завдання Старшого Користувача).
 • Не постачає інформацію про прибутки задля організації менеджменту прибутків (завдання Старшого Користувача).

То які характеристики й навички об’єднують професії Скрам Майстра і Проджект Менеджера?

 1. Комунікація. Ті й інші мають вміти спілкуватися з усіма зацікавленими сторонами: замовниками, керівниками, членами команди, користувачами, постачальниками тощо.
 2. Лідерство. Це важлива навичка для обох ролей, однак мовимо про лідерство різного типу. Скрам Майстер — більше слуга-лідер, що керує Скрам Фреймворком і зростанням гнучкості організації. Проджект Менеджер також потребує лідерських якостей — для мотивації команд, переконання людей, ведення проєкту тощо. Часто, хоч і ненавмисно, стиль управління Проджект Менеджера виявляється більш автократичним (диктаторським), що зовсім невластиво для Скрам Майстра.
 3. Організація. Ті й інші повинні бути організованими людьми. Вони мусять вміти організовувати власну роботу, балансувати роботу й особисте життя, а також бачити цілісну картину того, де вони знаходяться на конкретний момент часу.

ТОП-3 навичок Скрам Майстра

 1. Експерт з Аджайлу. Великому Майстру потрібне не лише майстерне користування Скрам Фреймворком, але й розуміння інших Аджайл-фреймворків, методик і практик. Скрам Майстри, що глибоко усвідомлюють цінності та принципи Аджайлу, можуть краще тренувати, навчати, виховувати й підтримувати людей, щоби ті адаптувалися до особливостей роботи за Скрамом.
 2. Тренер-консультант. Великий Скрам Майстер стане тренером Команди Розробки, Власника Продукту і власне Організації. Він навчатиме людей, змінюючи їх уклад думок та поведінку. Він — також і консультант, що дасть пораду, поділиться практичними розробками й надасть підтримку організаціям, які потребують управління чи укладання контрактів через Аджайл.
 3. Слуга-лідер. Він — той, хто веде інших через власний приклад. Тобто, демонструє поведінку, що відкриває шлях до змін, і таким чином допомагає іншим стати на цей шлях.

ТОП-3 навичок Проджект Менеджера

 1. Тайм-менеджмент. Це — реалізація проєктів вчасно, відповідно до дедлайну. Проджект Менеджер має вміти контролювати виконання кожної частини проєкту і простежувати, аби жодна з них не зайняла більше часу, ніж передбачено документацією. Хороший Проджект Менеджер вміє керувати своїм часом і може допомогти команді керувати їхнім.
 2. Здатність домовлятися. Вона допомагає прибирати серйозні перешкоди й організовувати вчасну, рівномірну роботу над проєктом. Проджект Менеджер має вміти домовлятися з Радою Проєкту, командами, користувачами, замовниками й постачальниками.
 3. Менеджмент ризиків. Це — необхідна здатність виявляти ризики, приймати рішення і вирішувати проблеми по мірі їх надходження.

Хочете розібратися глибше?

Для Команд Розробки, Скрам Майстрів, Власників Продукту і Канбан-команд у BrainRain проводиться онлайн-курс Professional Scrum Product Owner (PSPO), що допоможе керувати створенням і збільшенням цінності продуктів на базі Скраму й Аджайлу. Сертифікаційний тренінг відбудеться у жовтні. Навчатиме Слава Москаленко, Професійний Скрам Тренер (PST) і Аджайл-коуч у PaloIT. 

Одна з причин, чому в деяких командах методика Скрам не реалізується аж так успішно, — нерозуміння агентами змін власних ролей, зокрема завдань Скрам Майстра і Власника Продукту.  Для них, а також менеджерів чи Аджайл-коучів, що мають хоча б рік досвіду за плечима, Магдалена Фірліт уперше в Україні проведе поглиблений тренінг PSPO II — 5–6 жовтня. Що можна вдосконалити у вашій роботі? Як добитися кращого результату? Чи досить глибоко ви розумієте Скрам і Аджайл, а також завдання, які ставить перед вами ваша професія? PSPO II допоможе розібратися.

ТОП-3 зони відповідальності, однакові для Проджект Менеджера і Скрам Майстра

 1. Обоє мають навчати організацію і команди, щоби підвищувати їх ефективність і прибутковість.
 2. Обоє не відповідають за успіх чи невдачу продукту. Цю відповідальність несе Рада Проєкту або Виконавчий Директор. У контексті Скраму відповідальність ляже на плечі Власника Продукту.
 3. Обоє допомагають організації усувати перешкоди. От тільки Проджект Менеджер зазвичай намагається зробити це самостійно, а Скрам Майстер надає перевагу навчати організацію і її команди усувати перешкоди без втручання керівників.

ТОП-3 зони відповідальності, що відрізняються для Проджект Менеджера і Скрам Майстра

 1. Проджект Менеджер створює, доопрацьовує й оновлює всі види документації (бриф проєкту, PID, бюджет, лог ризиків, план проєкту, графіки Ганта тощо). Скрам Майстер НЕ створює, НЕ доопрацьовує і НЕ оновлює ніякої документації. Зовсім.
 2. Проджект Менеджер формує, розподіляє і роздає завдання членам команди. Також він керує завданнями інших зацікавлених сторін. Тобто, на ньому лежить відповідальність за зміст роботи команди й зацікавлених сторін. Скрам Майстер не має жодного відношення до змісту роботи, вимог чи будь-яких інших стосунків із продуктом. Скрам Майстер не керує задачами, людьми, ресурсами, матеріалами й іншим.
 3. Роль Проджект Менеджера — дуже широка, вміщує багато обов’язків (до прикладу, написання бізнес-кейсу і в той же час навчання та мотивація людей). Роль Скрам Майстра значно вужча. Він підвищує гнучкість організації, власним прикладом, настановами й участю допомагаючи людям усвідомити Скрам Фреймворк і навчитися діяти співвідносно до його цінностей.

Джерело (перекл. з англ.): www.scrum.org

Потрібно провести внутрішній тренінг для ваших Скрам і Канбан-команд? Телефонуйте за номером (063) 242-26-98: обговоримо деталі.

І хай прибуде з вами Скрам-сила 🙂

Ми в соц. мережах: Facebook, Instagram, Linkedin