Scaled Agile Framework® (SAFe) — це онлайн-база знань, що складається з доведених, інтегрованих принципів, практик і компетенцій впровадження Lean, Agile і DevOps при масштабуванні.

SAFe whitepaper

То що таке Scaled Agile Framework, або ж SAFe?

Методологія Scaled Agile Framework — це гнучкий фреймворк для масштабування процесів і проєктів в організаціях, що плаває в айті-вселенній на трьох китах: Команда, Програма та Портфель.

Гадаєте, це виглядає так?

Ні. Загалом, SAFe впроваджує принципи рівності лише всередині кожного з китів:

Уся ж структура організації виглядає якось так:

На першому поверсі SAFe — Scrum

Це практично класичний скрам: команди по 3-9 людей, спринти по 2-3 тижні, скрам-ролі, скрам-артефакти і скрам-події. От тільки команда тепер не цілком незалежна. І спринт не цілком самостійний.

Аби пов’язати між собою роботу різних команд над одним продуктом, спринти тепер об’єднуються в програмні інкременти (зазвичай 5 спринтів = 1 PI). І якщо в Scrum корекція виконувалася по завершенню кожного окремого спринту, то в SAFe — по завершенню PI. У чомусь це економить час і спрощує роботу в масштабі. З іншого боку, якщо ми допустили помилку на початку, то часто тягнемо й розвиваємо цей вантаж аж до наступного PI Planning.

На другому поверсі SAFe

Ходять Agile Release Trains (по-простому потяги). Тут же “живуть” носії нових ролей: системний архітектор (що керує архітектурою), продакт-менеджер (старший від власника продукту за званням і повноваженнями) і Release Train Engineer (фахівець проєктного менеджменту, по-простому PMP в SAFe).

На другому поверсі SAFe додаються деякі напрацювання канбану — velocity metrics, scope, спосіб призначення пріоритетів і, звісно ж, дошка.

Останній із 5 спринтів оголошується організаційним. На збори цього спринту приходять всі команди, тобто, 100 і більше людей. Тут аналізується технічний борг, виконується планування архітектури і загалом синхронізується робота команд.

На третьому поверсі SAFe

Відбувається координація великих систем і взаємодії між директорами, відділами і клієнтом. На цьому поверсі аналізуються і перевіряються гіпотези, а також створюються довготермінові плани (ура waterfall).

Цей поверх може бути останнім, якщо у компанії немає портфелю. А от якщо є…

На четвертому поверсі SAFe

Відбувається ощадливе управління портфелем — Lean Portfolio Management. Тут обираються перспективні напрямки і розподіляються кошти, приймаються рішення про покупку чи злиття організацій, створюються нові напрямки і закриваються старі. На цьому поверсі народжується, коригується і перепризначається бюджет. Для оцінювання існує ряд метрик, для синхронізації — свої ритуали.

Цьому навчаємо на курсі Lean Portfolio Management

“Вишенька на торті” — стратегія. Але так глибоко фреймворк SAFe вже не заходить.

Цінності SAFe

Чотири основні цінності SAFe — це ключ і основа для ефективного застосування цієї методології.

1. Узгодженість

Узгодженість необхідна, щоб іти в ногу зі швидкими змінами, руйнівними силами конкуренції і географічно розподіленими командами.

Узгодженість не передбачає і не заохочує каскадний менеджмент. Узгодження відбувається, коли всі працюють в одному напрямку. Воно забезпечує розширення прав і можливостей, автономію і децентралізоване прийняття рішень, дозволяючи тим, хто реалізує цінності, приймати правильніші рішення на місцевих рівнях.

2. Вбудована якість

Вбудована якість гарантує, що кожен елемент і інкремент рішення відображує стандарти якості протягом усього життєвого циклу розробки. Якість — це не те, що можна додати згодом.

Підвищення якості є вимогою ощадливого виробництва і потоку — без неї організація, швидше за все, працюватиме з великими партіями неперевіреної роботи. Ймовірні результати — надмірна потреба в переробках і зниження швидкості.

3. Прозорість

Без довіри ніхто не може створити високопродуктивні команди і програми, а також укріпити (або відновити) впевненість, необхідну для прийняття і виконання розумних обов’язків. Без довіри робоче середовище значно менш цікаве і менше мотивує.

Прозорість, яку ви забезпечуєте за допомогою деяких практик SAFe, — перший крок до довіри.

4. Програмна реалізація

Перші три цінності SAFe не мають значення, якщо команди не можуть працювати і постійно доставляти цінність. Тому SAFe приділяє велику увагу робочим системам і бізнес-результатам.

Перші три цінності дозволяють командам SAFe сконцентруватися на четвертій. І якщо вони боротимуться (а вони боротимуться, адже розробка складних рішень — непроста задача), у них є наріжний камінь воркшопів з інспекції й адаптації. Таким чином, вони замикають цикл і працюють все краще під час кожного програмного інкременту.

Усі ці цінності неможливі без справжнього Lean-Agile лідерства і культури безперервного навчання. Лише так, створюючи постійну й осмислену культуру для команд і стейкхолдерів, можна організувати постійну поставку цінності в потоці.

Глибоко зрозуміти принципи і цінності SAFe можете на тренінгу Leading SAFe

Принципи SAFe

1. Обгрунтовуйте економічно.

Традиційно бюджети були відомі лише особам, що приймали рішення. Повсякденні рішення учасників процесу на всіх рівнях приймалися без розуміння економічної складової. Це призводило до затримок, обмежених можливостей і зниженої ефективності команд на всіх рівнях.

Економіка має обгрунтовувати й визначати рішення на всіх рівнях, від портфоліо до гнучких команд.

2. Мисліть системно.

Системне мислення передбачає цілісний підхід до розробки рішень, що включає всі аспекти системи і їх середовища в її проєктування, розробку, розгортання й обслуговування.

Три аспекти системного мислення:

 • Саме по собі, рішення вже є системою.
 • Підприємство, що розробляє систему, теж є системою.
 • Оптимізуйте ВЕСЬ потік цінності.

Розуміння цих концепцій допомагає лідерам і командам орієнтуватися в складності розробки рішення, організації і загальній картині виводу на ринок в цілому.

3. Припускайте мінливість. Зберігайте варіанти.

Людська природа прагне до стабільності і стійкості. Чим менше змін, тим нам спокійніше.

Мінливість сама по собі — це не погано і не добре. Однак, саме економіка, пов’язана з термінами і типом мінливості, визначає результати. Наша мета в тому, щоб керувати мінливістю і зберігати варіанти. Так ми матимемо і контроль, і гнучкість, необхідні командам для розробки чудових рішень.

4. Розробляйте поетапно (інкрементально) за допомогою швидких інтегрованих циклів навчання.

Замість обрати на ранньому етапі один варіант вимог і дизайну, ми будуємо рішення поступово, щоразу враховуючи серію вимог і варіантів дизайну.

Кожен результат дає інкремент робочої системи, який можна оцінити окремо. Подальші часові рамки засновані на попередніх кроках. Так рішення розвивається поетапно аж до релізу.

5. Засновуйте майлстоуни на об’єктивній оцінці робочих систем.

Зазвичай у галузі застосовується послідовний каскадний процес розробки, де вимірювання і контроль прогресу відбуваються через ряд конкретних етапів: відкриття ідеї, підготовку вимог, дизайн, розробку, тестування і доставку.

SAFe радить не прив’язуватися до цих етапів, а визначати контрольні точки для інспекції й адаптації, виходячи з конкретної робочої системи, над якою працює команда команд. Завдяки цьому систему можна буде перевіряти й удосконалювати частіше, і робитимуть це стейкхолдери, релевантні конкретному етапу розробки. Комерційна цінність системи також підвищиться.

6. Візуалізуйте й обмежуйте незавершені роботи (WIP), зменшуйте об’єм робіт і керуйте довжиною черг.

Обмежте кількість паралельно реалізовуваних рішень. Попрацюйте над тим, щоб зменшити складність кожного елементу й усієї роботи загалом.

Невеликі задачі дозволяють частіше перевіряти правильність напрямку і краще контролювати чергу задач.

7. Застосовуйте каденції і виконуйте синхронізацію за допомогою крос-доменного планування.

Гнучка розробка найкраще працює в «зоні безпеки», де достатня невизначеність забезпечує свободу впровадження інновацій і реагування на події, а також упевненість в роботі бізнесу. Основний засіб досягнення цього балансу — об’єктивне знання ситуації. Такі знання здобуваються через застосування каденції, синхронізації і міждоменного планування.

Каденція — це ритмічний патерн подій, що забезпечує стійке серцебиття процесу розвитку. Він робить рутинним усе, що може бути рутинним, тож розробники можуть сконцентруватися на управлінні змінною частиною розробки рішення.

Синхронізація дозволяє одночасно зрозуміти, вирішити й інтегрувати декілька точок зору.

На додаток до загальної каденції, періодичне міждоменне планування (зразок: PI Planning в SAFe) дає змогу одночасно інтегрувати й оцінювати різні аспекти рішення — ділові й технічні.

Усе це дозволяє керувати мінливістю за рахунок частого перегляду й оновлення плану.

8. Розкрийте внутрішню мотивацію тих, хто працює головою.

Із SAFe вони зможуть більше:

 • спілкуватися, долаючи функціональні кордони;
 • приймати рішення на основі розуміння економіки;
 • отримувати оперативний зворотний зв’язок про ефективність своїх рішень;
 • неперервно, поступово навчатися;
 • брати участь у продуктивнішому і радіснішому процесі розробки рішень.

9. Децентралізуйте процес прийняття рішень.

Централізувати слід лише рішення стратегічного характеру. Такі рішення:

 • рідкісні, нетермінові й потребують глибокого розгляду (як стратегія продукту, вихід на міжнародні ринки тощо);
 • довгочасні (як перехід на визначену платформу)
 • економні в масштабі (наприклад, що стосується способу роботи, мов розробки, тулзи та ін.).

Решту слід вирішувати на місцях.

10. Організовуйте довкола цінності.

Цей принцип описує, як звільнити підприємство від самоорганізації, оптимізуючи доставку цінності. Це вдається зробити за рахунок виконання трьох завдань:

 • створення технологічних портфелів потоків створення цінності;
 • реалізації потоків створення цінності за допомогою орієнтованих на продукт Agile Release Trains (ARTів);
 • формування гнучких команд, які можуть напряму надавати цінність.

Як працює SAFe

Впровадження SAFe складається з 12-ти кроків.

Дорожна карта впровадження SAFe

Про це в деталях розповідаємо на тренінгу Implementing SAFe

Плюси Scaled Agile Framework

 1. Допомагає крос-функціональним командам ефективно співпрацювати між собою.
 2. Допомагає організаціям підвищувати свою прозорість для співробітників.
 3. “Підтягує” всі сторони проєкту під розширені цілі бізнесу.
 4. Використовує безліч непоганих інструментів: WSJF, Kanban, Gemba тощо.
 5. Процеси SAFe зрозумілі, доступні для пояснення і відносно легко впроваджуються в організаціях.
 6. Є формалізований план для SDLC, де пропонується TDD, виконується статичне сканування, CI/CD та feature toggle.
 7. Функції кожного співробітника визначені досить строго, тож кожен розуміє, що йому робити.

Мінуси Scaled Agile Framework

 1. Дехто вважає фреймворк недостатньо гнучким, тому що в ньому багато уваги приділяється попередньому плануванню (на 12-36 місяців, привіт, п’ятирічки!) та визначенню процесів.
 2. Більше каскадний, ніж командоорієнтований підхід.
 3. Фреймворк дуже часо- і фінансоємкий в контексті комунікації й зібрань.
 4. Коли реальність не відповідає очікуванням, реагування й адаптація відбуваються досить повільно.

Підприємства часто намагаються масштабуватися прямо під час аджайл-трансформації. Близько 50 відсотків з них використовують для цього фреймворки масштабування. Найбільш розповсюджені — SAFe, LeSS і Nexus.

В цілому видно, що організації намагаються комбінувати фреймворки й практики, щоб добитися кращих результатів у своїх командах.